My Motorola stuff
All photos are Copyright SM7GYT
PLEASE DON'T ASK FOR ILLEGAL COPY's OF MOTOROLA RADIO PROGRAMMING SOFTWARE!
 
 
   Home
   Ericsson C700 Kodning
   Radio
 My Motorola stuff
   My STORNO stuff
   SRA / Ericsson Radio
   SRA / Ericsson Code-Plug
   UHF Repeater
   
   Antennas
   APRS
   Military radio
   My Boat
   My Airplane
   My Helicopter
   At WorkMotorola HT600E
Former Police radio from the UK
99 channels, UHF 438(432) - 470 MHz

 

 
More HT600E, VHF and UHF.

 

 
Motorola Convertacom
For HT600 and HT800

 

 
Motorola mobile charger
For HT600 and HT800
 

 

 
Motorola HT800, UHF
403 - 432 (437) MHz

 

 Motorola MT1000, VHF Lowband
42-50 (52) MHz
Programmed for 6 Meter Amateur band

 

 
Motorola HTX, VHF
136 - 174 MHz

 

 
Motorola MT2100, VHF
136 - 178 MHz
Programmed for 2 m amateur band and Marine VHF

 

 
Motorola MT2100, UHF
403 - 470 MHz
Programmed for 70 cm amateur band and Police S-80

 

 
Motorola MX3000, UHF
440 (432) - 470 MHz

 

 
Motorola MX1000, MB
Model: H42SAN9109_N
Finns i 2 olika frekvensband:
68-84 MHz
eller 74-88 MHz
Frekvensbandet kan ej utläsas av modellkoden, läs in proggen från radion
för att ta reda på vilket band radion kan jobba på.
Kan programmeras +/-  ca 2-3 MHz "Out Of Band" (beroende på radio).
Programmet accepterar bara progg inom bandgränserna, frekvenser utanför
bandet måste läggas in med HEX-editering av kodfilen.

 

 Motorola MX1000, MB
Model: H42SAN9109_N
Kodplugg med kanalinformation.
HEX 47D8F1C = DEC 75337500 (75.3375 MHz)
Om man vill lägga in frekvenser utanför bandgränsen, omvandlar man frekvensen
till HEX-kod, och lägger in den på önskad kanalrad.
Varning! Gå ej in på kanalinformationen i programmet när ändringen är gjord.
 Om man gör det, kan ändringen försvinna, och man måste göra om proceduren.


 

 Motorola GP300 Sel-5, UHF
403 - 433 (450) MHz
With prog-adapter

 

 
Motorola GP300, UHF
403 - 433 (450) MHz

 

 
Motorola MT 700, UHF
450 MHz
 

 

 
Motorola Expo
UHF

 

 Motorola DP3600
Mototrbo DMR

 

 
Motorola DM4600
Mototrbo DMR

 

 
Motorola DM3600
Mototrbo DMR
Installed with remote kit in my Volvo XC70 (2016)

 

 
Motorola DM3600
Mototrbo DMR
Installed with remote kit in my Volvo XC60 (2023)

 

 
Motorola Radius, 16 Channels
Lowband, tuned for 50-52 MHz Amateur band
Output 60 Watts

 

 
Motorola Radius, 16 Channels
Lowband, tuned for 50-52 MHz Amateur band
Output 60 Watts

 

 
Motorola MC2100, VHF
136 - 174 MHz

 

 
Motorola GM350, VHF
136 - 178 MHz

 

 
Motorola GM350, UHF
403 - 470 MHz
DTMF Mic

 

 
Motorola GM950, N4, UHF
403 - 470 MHz

 

 
Motorola GM950, N4, UHF
403 - 470 MHz
Remote kit

 

 
Motorola GM900, VHF
136 - 178 MHz

 

 
Motorola GM900 UHF
403 - 470 MHz
DTMF Mic

 

 Motorola MC spectro
VHF Midband 66-88 MHz
This is a Stornophone 6000 with a Motorola front panel

 

 
RSS for MC Spectro

 

 
Motorola Staccato, VHF
136 - 174 MHz
Programmed for 2 m amateur band

 

 
Motorola Staccato, VHF
136 - 174 MHz
Programmed for 2 m amateur band

 

 
Motorola Staccato, VHF midband
66 - 88 MHz
Programmed for Police, Ambulance and Fire Department

 

 
Motorola Staccato, VHF midband
66 - 88 MHz
Programmed for Police, Ambulance and Fire Department

 

 
Motorola Staccato
Called by CCIR

 

 
Motorola Staccato
Who Has Called (WHC) function
Swedish: Vem Har Sökt (VHS)

 

 
Motorola Staccato
Group Call

 

 
Motorola Staccato
Programming Software
Swedish "Åkeri program"

 

 
Motorola Staccato
Control circuitry from Stornophone 6000, and RF circuitry  from
Motorola MC Micro

 

 
Motorola MC Micro, VHF
136 - 174 MHz
 

 

 
Motorola MC Micro, VHF Midband
68 - 88 MHz

 

 
Motorola MC Micro Sel 5, UHF
403 - 470 MHz

 

 
Motorola Base station, VHF Midband
66 - 88 MHz
4-wire remote control

 

 
Motorola Base station
Inside

 

 
Motorola Solid State Signal Generator
Model S 1320-A
25 - 470 MHz

 

 
Radio Interface Box (RIB)
For Motorola radios

 

 
Programming adapters for
HT600, HT800, P210, MX3000, GP300, GP340, GP1200, MT2100
GM350, GM900, GM950, GM1200, MC900, MC2100

 

 
Computer for programming, Victor V286P
Motorola software requires a slow computer to run.

 

 
Discharger for Motorola HT600 batteries
Drains down to 8 Volts (1 Volt/cell)

 

 
Discharger for Motorola GP300 batteries
Drains down to 6 Volt

 

 
Discharger
Circuit diagram

 

 
2009