SRA / Ericsson
Programmering av C600

 
 
   Home
   Ericsson C700 Kodning
   Radio
   My Motorola stuff
   My STORNO stuff
   SRA / Ericsson Radio
 SRA / Ericsson Code-Plug
   UHF Repeater
   
   Antennas
   APRS
   Military radio
   My Boat
   My Airplane
   My Helicopter
   At Work


Jag utför ingen extern programmering av C600, (även om jag har kunskapen som krävs för detta).


Att programmera SRA/Ericsson C600 är inte svårt, men kräver att man har kunskap och utrustning för detta.
Instrument som man måste ha tillgång till är som ett minimum Frekvensräknare och Signalgenerator, samt
Prombrännare som klarar BPROM. Sen måste man förståss ha en DOS-Dator (Win98) för att köra Maxicom-programmet.
Om man ska göra något utöver att bara lägga in frekvenser, så är Programmeringsmanualen ett måste.
Promkretsar till kodpluggen kan numera vara svåra att hitta. Bäst är om man får tag i omprogrammerbara pluggar,
men man kan också bygga en Adapter för vanlig EPROM 2716, kanske inte så snyggt på manöverpanelen,
men fungerar alldeles utmärkt. Man utgår då ifrån ett vanligt kretskort för BPROM, och bygger på en promsockel.
Alternativt, så kan man lägga in Eprommen mellan korten i logiken, och bara ha en Dummyplugg på fronten.
Jag har inte lagt ut schemat här, då det tidigare varit individer som har byggt adapters, och då hävdat att dom
själva har kommit på idén, vilket jag har svårt att tro på. Jag lämnar ut schema om man skickar mail och berättar vem man är.
En annan sak som kan vara lite knepig, det är att få tag i kristaller. Det var enklare förr när alla komradio var kristallstyrda.
Sen kommer man till en mycket viktig sak, radion måste trimmas in till dom nya frekvenserna. Jag har sett exempel på
dålig trimning, då speciellt när det gäller 3-bandare, där man måste följa en speciell procedur, och trimma in banden
i rätt ordning. Proceduren är beskriven i Service-Manualen, ur vilken jag har lagt ut viktiga avsnitt längre ner på sidan.
Gör man fel här, kan radion ha perfekt mottagning på något band, men sen vara nästan helt döv på ett annat.

På nedanstående foto kan man se de två trimpottarna som ställer spänningen till Varactordioderna. Den tredje spänningen ligger
fast på +9V, och skall inte justeras. Här ser man också vilka positioner som kristallerna ska sitta i för att styrningen av
de tre frekvensbanden ska fungera, alltså högsta frekvens på O, mellan på X och lägsta på Y.
Man börjar med att trimma HF-steget i H-läget. När man trimmar in L och M, så görs detta med trimpottarna,
man rör alltså inte trimningen av HF-steget.

När det gäller trimning av C600 mottagare, så används antingen en känslig Voltmeter, som lämpligen då är analog, eller ett Oscilloskop.
Det går naturligtvis att använda den gängse metoden med att använda örat, och trimma till minsta brusnivån, men det blir mer exakt
när man använder instrument. Testpunkten är beskriven i trimningsanvisningen.


Kristallbyte

Om man byter kristaller i radion, är det viktigt att man justerar frekvensgeneratorn (kristalloscillatorn) till rätt frekvens. Om man inte gör detta,
kommer radion inte att ligga rätt i frekvens, varken på RX eller TX.
Frekvensen mäts genom att man håller en probe intill spolen för respektive kristall, och läser av på en Frekvensräknare.

Programmering av FMO-radio (6A CAC633 eller 638)

Även kallad 3-band med slinga.
Här gäller speciella regler angående frekvensbandsområde. De två högsta frekvensbandsområdena i stationen får ej ligga intill varandra.
Se frekvensplan C602 längre ner på sidan. Exempel: A+F+G går ej, men A+B+G går.Antal kanaler i kodpluggen

En C600 har normalt bara 20 kanaler i kodpluggen, men radion kan hantera 99 kanaler som läggs in i en av Eprommarna som sitter i logiken.
Denna möjlighet utnyttjade man bl a för RPS S70M och Civilförsvarets R72. Det förekommer även C604 som programmerats för hela
2 Meters-amatörbandet.
Info om HEX-adresserna finns längre ner på denna sida.


11-ton CCIR

Om man ska köra 11-ton CCIR och ha VHS-funktion, krävs att radion har U- eller Q-logik. Den sista logiken som kom ut var Q-logiken.Funktionsomkopplare

Om man vill ha tillgång till alla fyra funktionslägena på panelen, så måste detta programmeras i kodpluggen. F=alla.
Det är vanligt att man inte ger tillgång till den 4:e funktionen, som är "Automatik frånkopplad", som betyder Tonpassning och Bärvågspassning
på displaykanal. Stationen är låst till displaykanalen, och scannar t ex inte.
Programmering av frekvenser (kanaler)

Kanalerna läggs in separat för RX och TX.
Här definieras bl a Passningsmask och vilken typ av passning (bärvåg- och eller ton-passning).
Öppen passning (scanning) av kanalen väljs också här.
Y-hopp betyder att kristallen i pos Y skall användas för den här frekvensen.Programmering av DirektvalsknapparFör att få tillgång till denna funktion, måste knapparna vara definierade i proggen.
I exemplet i MAXICOM nedan är knapp 1-8 proggade som direktval av kanal 1-8.
"CCCCC" betyder att CCIR-koden knappas in på manöverpanelen för varje kanal.
Knapp 9 är proggad för funktionen "Egen förinställning av direktval" enl ovan.

Knapp 1 är intryckt, och displayen visar - - - - -
Här väljer man CCIR-koden som ska sändas.
Programmering av TonmottagareTonmottagarna kan programmeras med antingen för fast CCIR-ID, eller valbar från manöverpanelens knappsats.
Vid fast ID, som t ex 41045, skriver man in CCIR-koden i proggen, och vid valbar skriver man DDDDD.

C600 kan passa 4 tonmottagare, som definieras för varje kanal. (Passningsmask)


Generella kodningar

Generella kodningar är ett antal parametrar som proggas för att radion ska funka som man önskar.
Nedanstående uppsättning kan användas i de flesta fall, men om man behöver ändra något, så
finns det fullständig beskrivning av alla parametrar i Programmeringsmanualen. Den här manualen kan
vara lite svår att få tag i, men kan dyka upp på Tradera, om man har tur.BPROM-krets för kodplugg

Det har funnits BPROM-kretsar till salu på Tradera, men här gäller det att se upp. Kretsarna som har sålts där har varit 256x4 bit
(totalt 1024 bit). Dom går inte att använda till en C600, då den kräver 512x4 bit (totalt 2048 bit). De första C600, alltså före 1982, använde
256 Nibblar, men radion kunde då bara hantera 10 kanaler. Se kodminnesdisponering längre ner på sidan.


Backup-batteri

Ett vanligt problem med C600 är att backup-batteriet har slutat att fungera eller är internt kortslutet. Detta får till följd att
matningsspänningen till vissa kretsar blir för låg, eller försvinner helt. Det finns ett lämpligt batteri att köpa på Kjell&Co, visserligen inte
samma dimensioner, men fungerar utmärkt. Det är kortare, och det är en fördel om man vill lägga in en kodpluggsprom i logiken.
 
Räddningsverkets radio R72 (SRA/Ericsson C602)
En viktig sak att beakta vid programmering av denna radio, är att TX-frekvensen ligger +50 kHz förskjuten i förhållande till RX-frekvensen.
Detta innebär också ett annat delningstal, men den verkliga utfrekvensen från radion blir lika med RX-frekvensen.
Obs att denna avvikelse endast gäller R72. Andra C602 proggas med lika RX/TX-frekvens.
Om man har fått tag i en R72 som inte har fått SOS kanalplan, så kan man köra nästan alla 69 MHz-frekvenserna utan att progga om radion.

C602 VATTENFALL
C602 som har använts av Vattenfall skiljer sig en hel del hårdvarumässigt från en standard C602. Den största skillnaden är TX-kortet
som är utrustat med 3 extra kristallpositioner. Dessutom så är det en Duplexradio, med seperata antennanslutningar för RX och TX.
Man måste också byta ut mjukvaruprommarna som sitter på logikkortet, då Vattenfall använde en speciell utgåva.
Det är med andra ord ett relativt stort jobb att bygga om radion för t ex 69 MHz-bandet.
Vattenfall C602, TX-kortetAntennanslutningar i kassetten
Duplexfilter med inbyggt S/M-relä för simplextrafik
Den bilburna radion (C602) kan användas som Relämobil för att vidarebefordra trafik från bärbar radio (P300).***********************************************************************************************************************************************

Socket adapter for reading/burning the content of a Code plug with the S3 Prom programmer

 

 
Programmer for BPROM

 

 
Code plug reader for SRA/Ericsson C600

 

 
TONTEQ 600
CCIR test unit for SRA/Ericsson C600

 

 
C600 MAXICOM rebuilt for an internal 2716 EPROM Codeplug

 

 
C600 MAXICOM rebuilt for an internal 2716 EPROM Codeplug
The prom socket is placed at side of the Backup battery
Note, you have to replace the original battery with a shorter one

 

 
C600 MAXICOM rebuilt for an internal 2716 EPROM Codeplug
Eprom socket

 

 


SRA / Ericsson C600
 
Replace the expensive and hard to find 27S13 BPROM with a reprogrammable 2716 EPROM.
Remove the bprom from the holder and attach a piece of Veroboard with a prom socket installed. 

 


External EPROM adapter for Ericsson C600
EPROM 2716
Code plug programmed with the MAXICOM software

 

 External EPROM adapter for Ericsson C600
Ready for interconnection wires

 

 


Original BProm code plug
Bipolar Prom (BProm) 512x4 bit (total 2048 bit)
The first C600's used Prom with only 256x4 bit (1024), not compatible with a C600 built after 1982!
This memory is not reprogrammable (one shot)

 

 Original BProm code plug AM27S13
Bipolar Prom (BProm) 512x4 bit (total 2048 bit)
The first C600's used Prom with only 256x4 bit (1024), not compatible with a C600 built after 1982!
This memory is not reprogrammable (one shot)

 

 
Bipolar Prom (BProm) 256x4 bit (total 1024 bit) AM27S21PC
Only for C600 built before 1982 (with 10 channels)
Can not be programmed with the MAXICOM-software

 

  
Bipolar Prom (BProm) 512x4 bit (total 2048 bit) AM27S13
For C600 built after 1982
Can be programmed with the MAXICOM-software

 

 Reprogrammable code plug for C600 (EEProm)
Original SRA/Ericsson

 

 


Programming adapter for reprogrammable code plug
Original SRA/Ericsson

 

 Product key for SRA/Ericsson C600

 

 
Home built logic unit eliminator for SRA/Ericsson C600
DIP-switches for Division number and X-tal selection.
Volume control for audio.
With this simulator connected, the radio can be controlled
without any logic unit connected.

 

 
Home built logic unit eliminator for SRA/Ericsson C600
DIP-switches for Division number and X-tal selection.
Volume control for audio.
With this simulator connected, the radio can be controlled
without any logic unit connected.

 

 
C600 logic  eliminator for SRA/Ericsson C600
SRA original

 

 
SRA/Ericsson C600 X-tal positions
Om radion är av FMO-typ, är det viktigt att kristallerna placeras
i fallande frekvensordning från vänster till höger (som på bilden).
Om inte, så kan man inte trimma in mottagaren korrekt på alla tre delband.