Ericsson C700
Kodning
All photos are Copyright SM7GYT
 
 
   Home
 Ericsson C700
Kodning
   Radio
   My Motorola stuff
   My STORNO stuff
   SRA / Ericsson Radio
   SRA / Ericsson Code-Plug
   UHF Repeater
   
   Antennas
   APRS
   Military radio
   My Boat
   My Airplane
   My Helicopter
   At WorkEricsson C700
ManApp

 

 


Ericsson C700
Programmeringsinterface (RIB)

 

 
Ericsson C700
Programmeringsinterface (RIB)
Schema

 

 
Ericsson C700
Programmeringsinterface (RIB)
Anslutning In/Ut

 

 


Ericsson C700
Programmeringsinterface (RIB)
Hembygge

 

 
Ericsson C700
Programmeringsinterface (RIB)
Hembygge

 

 


COACH-C700 MRS

All info om RAK-kod finns i TOSS-Manualerna, som du kan ladda ner från komradio.com/c700.html. (Tack Rune!)
Jag erbjuder tyvärr inte någon ytterligare hjälp med att progga din C700, då all info finns tillgänglig för nerladdning,
även schema för att bygga programmeringsinterface. Det är bara att värma lödpennan! Komponenterna kostar < 100:-
Programmeringsmjukvaran trivs bäst i Win 98-miljö (DOS), men kan även köras i Win XP.
Om RIB-Interface saknas, kan kodfilen laddas ner till ett EE-Prom
(Xicor 28C64)
med en prombrännare som klarar Motorola S-record .


Om man vill ha en fil att ladda ner, väljer man den här Destinationen.Prommen sitter på Logik-kortet. Den här radion är utrustad med det lilla minneskortet. Vissa radio har sk kommunikationskort,
som är betydligt större, och täcker hela utrymmet. Oavsett, så måste detta kort demonteras för att komma åt att lyfta Prommen.


Programmeringsmjukvara för Ericsson C700Här lägger man in kanalfrekvenser och kanaltyp MRS 5000 (11-Ton CCIR) eller 5-Ton CCIRProgrammering av anropsnummer, Individ och GruppAllmänna funktionerKanalbundna funktionerHär väljer man vilka kanaler som ska tonpassasTonscanningÖppen trafik (Scanning) styrs av MACRO [10;B=SC 3,1,Y:13]Nedkoppling av TX (MRS 5000) styrs av MACRO [19;AB=D 21] [20;AB=RD Y:11]Nedkoppling av RX (MRS 5000) styrs av MACRO [19;AB=D 21] [20;AB=RD Y:11]Nummeranalys för TX (MRS 5000) styrs av MACRO [19;AA=D X:61] [20;AA=RD 71] [21;AA=T1 51;81,,2]
För 5-Ton CCIR används Default protokoll


Passningsknutna kanalgrupper (Scanning) styrs vis MACRO
Alla [33;A=SL 1,2,3,4,5,6,7,8,21,22,23,24,25,51,52,53,54,70]
69 MHz [33;B=SL 1,2,3,4,5,6,7,8]
Åkeri [33;C=SL 51,52,53,54]
Jakt [33;D=SL 21,22,23,24,25]


MACRO-kodningRAK-kod för 11-Ton CCIR In/Ut

******************************************************************************
RAK/MAC för 1750 Hz tonsändning (repeateröppning)
Den här kodningen funkar endast tillsammans med 5-Ton CCIR
Tonsändningen aktiveras med T-knappen på panelen

MACRO för 1750 Hz [Nummeranalys AA för talanrop]RAK-kod för 1750 Hz tonsändningRAK-kod för Displaytext vid ScanningRAK-kod för uppstart och kanalval med DisplaytextRAK-kod för styrning av Larmutgång (Out 2)RAK-kod för en brandbil (S70M)