Motorola Staccato Progg

 

Det lämnas tyvärr ingen ytterligare assistans för denna programmering.Arbete pågår!

 
   Home
   Ericsson C700 Kodning
   Radio
   My Motorola stuff
   My STORNO stuff
   SRA / Ericsson Radio
   SRA / Ericsson Code-Plug
   UHF Repeater
   
   Antennas
 Staccato Progg
   Military radio
   My Boat
   My Airplane
   My Helicopter
   At Work
Motorola Staccato Proggad för det tillståndsfria bandet på 69 MHz.
En Video som visar lite av vad en Staccato kan göra...

Staccato kan hantera olika typer av scanning; NORMAL SCAN som är öppen trafik och ALLA TONSCAN som är tyst passning.
Dessa kanaler bestäms vid programmeringen, och kan inte ändras utifrån.


Man kan även lägga in valfria scanningkanaler för öppen passning från panelen.

Programmering av Staccato kräver en god grundkunskap om komradiofunktion!

Motorola Staccato är kanske inte den enklaste radion att programmera, men erbjuder i gengäld en del intressanta funktioner, väl i klass med
moderna komradio. Det bästa sättet att konfigurera en kodfil, är att ladda upp en redan befintlig progg, och sen jobba vidare utifrån den.
Proggen ligger i ett 2764 Eprom, ett sk Personality-Prom. Då läser man ut HEX-koden med hjälp av en Prombrännare/Läsare, och laddar in
den i Proggprogrammet, som heter PPG och är ett DOS-program. Förutsättningen för att kunna köra programmet, är att man har en dator
med riktig MS DOS., t ex en med Windows 98. En viktig sak att känna till, är att PPG-programmet måste ligga direkt under C:\ och där måste även
kodfilerna ligga. Det går alltså inte att välja underkataloger i programmet.
Programmet är ursprungligen framtaget för Stornophone 6000 (Åkeri), och eftersom Staccato har samma styrelektronik, så funkar det även här.


Startmenyn på PPG-programmet
Programmet finns att ladda ner längst ner på sidan.


Man börjar lämpligtvis med att skriva in frekvenserna för resp kanal. Här definierar man också bl a vilka
Tonmottagare som ska vara aktiva för kanalen, och om man vill ha möjlighet att scanna kanalen.


I tonmottagare väljer man vilket register anropskoden (CCIR) ska hämtas från, och vilken text
som ska visas på displayen vid anrop. Registren definieras i en egen meny i programmet.


Då ser det ut såhär på displayen när man får ett CCIR-anrop.


Tonmottagare proggad för VHS-Anrop.


Display vid VHS-Anrop.


Tonmottagare proggad för Grupp-Anrop.


Display vid Grupp-Anrop.


Här definierar man de programmerbara registren. Dessa är sen åtkomliga från radions manöverpanel.
I register D läggs radions anrops-ID in, och i register C läggs gruppanropskoden (som vanligtvis är 0000) in.
P betyder att värdet är programmerbart, och F betyder att värdet är fast, och kan inte ändras utifrån.


När allt är klart, sparar man ner filen. OBS, namnet måste bestå av 8 tecken.


När programmet sparar ner filen, slutar den på HEX 0DFF, även om man har laddat upp en komplett fil. Vill man ha displaytext
 måste man komplettera filen med ytterligare HEX-kod upp till 1FFF, som är storleken på ett 2764 Eprom. Då kopierar man in
 resterande kod från en komplett fil (exempelvis den man har laddat upp), och sparar den sen med ett nytt namn.


HEX-koden för displaytext börjar med kanal 00 på 19B0, och slutar med kanal 99 på 1FEF.Nu är det dags att bränna ett Eprom 2764.Logikkortet, här sitter Prommarna för Firmware och Personality.Radiokortet (som är identiskt med MC Micro).
Om man byter frekvensområde, så måste mottagaren trimmas in , både VCO och HF-steg. Bandbredd ca 4 MHz.
Manöverpanelen måste sitta på radion vid denna operation.


Utdrag ur MC Micro Servicemanual, även tillämplig för Staccato.Marconi  2955, ett utmärkt universalinstrument för radiotrimning, både RX och TX.

Programmeringsmanual


Programmet kan du hämta här.
PPG Software